«AMPA

02-08-2011

AMPA

Fes click sobre les pestanyes per conéixer les activitats que organitza l'AMPA
ampa.jpg

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Balmes és una entitat que assumeix el caràcter propi de l'escola, amb respecte a la llibertat ideològica i confessional dels seus membres.

 

 

 

Els objectius de l'Associació són els següents:
 

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general,als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència al'educació integral dels seus fills, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

 

Promoure la participació dels pares del alumnes en la gestió de l'Escola, d'acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propidel centre.

 

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes enels Consells Escolars i altres òrgans col·legiats.

 

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural,econòmic i laboral de l'entom.

 

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

 

Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Diumenge 22 d'Octubre 2017