Innovació Pedagògica

Portem a terme diferents projectes que van més enllà dels propis objectius curriculars i que ens permeten treballar i desenvolupar àrees específiques d’una manera més engrescadora i motivadora per l’alumne. Assegurant, d’aquesta manera, un millor aprenentatge dels objectius que es busquen.

 

Entusias-MAT

Analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic. El projecte incorpora les Intel·ligències Múltiples perquè l’alumnat tingui nombroses oportunitats d’aprendre un mateix concepte matemàtic ja que, com és ben sabut, a les aules tots els alumnes són diferents.

Fes-ho tu mateix

Projecte de vital importància pel projecte educatiu del centre enfocat a desenvolupar i estimular la creativitat en els nens de Primària. Es treballa a l’Aula de Creativitat de l’escola, un espai específicament pensat i dissenyat amb aquest objectiu. Es fomenta també la relació adult-infantil mitjançant expressions plàstiques en les que habitualment participen els pares i mares de l’escola.

 

Esbart Dansaire

Conèixer les danses populars catalanes. Aprendre les costums de la terra a través de la dansa i formar equip amb un objectiu comú: tradició, moviment i música.

 

Binding

Metodologia de la Universitat de Barcelona dirigida a identificar i superar les dificultats lectores (descodificació i comprensió) per tal d’assegurar que l’alumne arribi a 2n de primària amb la capacitat lectora necessària per poder assolir els objectius curriculars que corresponen a cada curs.

 

Treball cooperatiu

Desenvolupar les habilitats socials i rendiment de l’aprenentatge. Treballar en equip mitjançant tècniques determinades destinades a fer de cada tasca una eina d’aprenentatge i cohesió de grup, així com a aprendre els diferents rols que poden ocupar.

 

Projectes Internacionals Penfriends i eTwinning

Estimular la competència comunicativa i afavorir l’interès per la cultura mitjançant l’intercanvi d’emails , cartes i video-conferències entre alumnes d’escoles de diferents països en anglès.

 

 

Psicomotricitat Bernard Aucouturier

Programa físic que es realitza en un espai específic preparat per afavorir el desenvolupament de:

  • · La funció simbòlica a partir del plaer de l’acció i el joc
  • · Processos de seguretat davant les angoixes de pèrdua per mitjà del plaer de l’acció
  • · El procés de descentració tònica i emocional, indispensable per accedir al pensament operatori i al plaer de pensar.

 

 

Escola Verda

Emmarcat en un projecte global sobre el tema, els nens de tota l’escola fan diferents activitats dedicades al reciclatge, l’aprofitament dels residus, el respecte a l’entorn i la natura i tot allò que els conscienciï amb la realitat de la nostra natura.