ĢInformaciķ General

Equip humā

 

El Col·legi Balmes garanteix la màxima eficàcia educativa mitjançant una acurada política de selecció de les persones que es basa en:
 

  • La creació dels equips docents de cada etapa formats per titulats/des, que segueixen una formació continua. L'elecció del curs i de l'àrea que impartiran es fa en funció de la idoneïtat i l'especialitat de cada docent.
     
  • La selecció dels tutors i les tutores té en compte criteris com la identificació de les persones amb l’ideari del centre i la seva capacitat per gestionar les relacions a l'aula, entre els docents de cada curs i entre família i escola.
     
  • La formació d'equips docents compactes en els quals les persones treballen de manera conjunta per tal d'obtenir l’excel·lència educativa.
     
  • EI manteniment d'un equip de personal auxiliar i de serveis amb anys de vinculació al centre i plenament identificat amb els seus trets identificadors. 
Diumenge 22 d'Octubre 2017