ĢInformaciķ General

Histōria

 

Com va començar el nostre centre?

 

A l’any 1964, el Sr. Ramón Gonzalo Zamora, un jove emprenedor ple d’il·lusions i projectes, i amb una gran vocació de mestre, es va plantejar la possibilitat d’oferir a les famílies de Rubí un centre petit, acollidor, on un grapat de nens iniciessin el seu aprenentatge per tal de seguir uns objectius molt clars: crear una continuació de la llar, on acadèmicament es formessin uns ciutadans, i afectivament rebessin totes les atencions prioritàries per a qualsevol ésser humà. En definitiva, un espai on els nois i noies es trobessin contents i arribessin a madurar com a persones sensates.

 

D’aquella primera concepció, va anar sorgint la creació de nous espais, l’engrandiment del centre, i la contractació de nous professors que ajudessin a dur a terme la idea inicial. Des d’aleshores, quan l’escola només comptava amb quatre aules, han passat molts i molts nens i nenes. Famílies que han participat de l’ideari del centre, i han confiat en tots els seus projectes.

 

Quina és la nostra escola actual?

 

El Col·legi Balmes és un centre docent concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb cinquanta anys d’experiència en la formació de nois i noies.

 

La nostra escola pretén ser un centre pluralista al servei de l’educació, on es fomenten els interessos i la personalitat de cadascun dels nostres alumnes, per tal d’integrar-los dins d’una societat cada dia més activa, complint d’aquesta manera el nostre lema de formar ciutadans lliures i responsables.

 

Els nostres alumnes poden cursar a l’escola l’educació Infantil, Primària i Secundària, garantint per tant una continuïtat des dels 3 fins als 16 anys, fet molt important pel bon seguiment i desenvolupament dels coneixements que l’alumne va adquirint al llarg del període d’escolarització.

 

Les matèries impartides segueixen la normativa vigent, utilitzant el català com a llengua vehicular, i es donen d’acord amb les necessitats que cada grup d’alumnes requereix, així s’organitzen grups de reforç especialment per les àrees de matemàtiques i llengües.

 

La primera llengua estrangera és l’anglès. Els nostres alumnes comencen a practicar-la des de P-3, el que fa que el nen desenvolupi de forma progressiva el nou idioma com si fos la seva pròpia llengua.

 

Com a segona llengua estrangera a l'ESO, dins l’oferta de crèdits variables, s'estudia francès. L’alumne que triï aquesta opció cursarà sis crèdits variables de francès al llarg de tota l’etapa.

 

El coneixement de les noves tecnologies també es contempla: els alumnes aprenen informàtica des d’Educació Infantil fins a 4t d’ESO.


El nostre centre ofereix la religió catòlica; si més no, estem oberts a qualsevol altra creença o ideologia. 

 

El Claustre de professors: Consta d’un tutor per a cada curs i els especialistes d’educació musical, educació física, llengua estrangera, i educació especial (reforç). A l’etapa de Secundària, els professors s’organitzen en departaments i àrees.

 

Assessorament Psicopedagògic: El Centre disposa dels Serveis de l’equip psicopedagògic de Rubí (EAP), que col·labora en casos concrets amb l’equip de professors per atendre i orientar als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

 

El Consell Escolar i L’A.M.P.A.: El Col·legi Balmes és una escola oberta, per això és fonamental per a nosaltres la col·laboració activa del Consell Escolar i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

 

Activitats extraescolars: El Centre ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats com teatre, hip-hop, anglès i taekwondo.

 

Relació família-escola: Fem reunions a nivell de curs en general i personalitzades a càrrec de cada tutor, per a cadascun dels nostres alumnes, informant sobre el seu rendiment i actituds. Trimestralment lliurem un informe escrit a cada alumne, on es reflecteix el seu progrés. Tanmateix, portem un control diari i personalitzat del nostre alumnat, informant de les seves incidències puntualment.

 

L’any 2011 la propietat del Col·legi passa mans del Sr. Carles Camí, President de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, deixant  la direcció del centre a la Sra. Rosamaria Solvas, una persona que porta ja uns anys a la casa.

 
 
 
Diumenge 22 d'Octubre 2017