ĢInformaciķ General

Ideari

IDEARI DEL COL•LEGI BALMES

 

 • Prioritzem la formació intel·lectual i humanista de l’alumne/a, especialment en l'educació dels valors i en el foment de la sensibilitat artística i de l’interès per la cultura.

 

 • Seleccionem el professorat per tal de garantir un projecte educatiu cohesionat i coherent i la màxima qualitat.

 

 • Garantim la no discriminació per motius ideològics, religiosos, lingüístics o ètnics, en el benentès que cal respectar el caràcter propi de l'escola i del seu projecte educatiu.

 

 • Estem oberts als nous reptes educatius per tal de garantir la màxima qualitat d'ensenyament. Aquesta actitud implica la formació contínua dels equips humans i la renovació de les instal·lacions i dels recursos materials.

   
 • Fomentem la cultura de l'esforç i el goig d'aprendre, assegurant
  alhora l’atenció a la diversitat de l'alumnat. Per aconseguir-ho, donem un tractament personalitzat al procés d'aprenentatge.

 

 • Vetllem per garantir un clima emocionalment favorable al ple desenvolupament de cada alumne/a.

 

 • Mantenim el diàleg entre alumnes, pares i personal de l'escola
  entenent que tots compartim l’objectiu d'arribar a l'excel·lència educativa.

 

 • Treballem per aconseguir fer dels nostres nens i nenes uns ciutadans i ciutadanes lliures i responsables.
Diumenge 22 d'Octubre 2017