ĢInformaciķ General

Projecte Educatiu

 

EI Projecte Educatiu del Col·legi Balmes es basa en la voluntat de ser:
 

 • Escola privada
   

Considerem que l'escola privada és la millor garantia d'un projecte educatiu propi, independent, estable i continuat.

EI nostre projecte, proposat per la titularitat i gestionat per un equip directiu que se’n sent corresponsable, és lliurement acceptat per la resta de la comunitat educativa que ens tria com a escola on impartir, col·laborar o rebre educació.

 

 • Escola laica
   

Donem resposta a la demanda de les famílies que volen per als seus fills i filles un espai educatiu on es fomenti el coneixement i el respecte pels diversos corrents de pensament filosòfic, religiós i espiritual.

Aquest coneixement es tracta de manera interdisciplinària i, sempre que es pot, s'integra en les tradicions pròpies de la nostra cultura.

 

 • Escola que fomenta la cultura catalana
   

Oferim un Projecte Educatiu que pretén fomentar la cultura pròpia de Catalunya i que inclou un Projecte Lingüístic en el qual el català queda establert com a llengua vehicular del centre;el castellà i I'anglès són els altres idiomes treballats a I 'escola i dels quals cal assolir-ne el domini.

 

 • Escola pluralista
   

Oferim una base de coneixements sòlida, àmplia i profunda en els àmbits artístic i de les humanitats amb la finalitat de fomentar el gust pel coneixement de les arts, la música, la literatura i el respecte a la diversitat cultural com a valors fonamentals.
 

 • Escola activa

Fomentem valors, actituds i metodologies d'ensenyament i aprenentatge que afavoreixen la curiositat intel·lectual, l'afany de superació i millora personal, la capacitat de treball en grup, I'adquisició d'actituds i coneixements científics sòlidament consolidats i el domini de les noves tecnologies com a eines d'aprenentatge i de transmissió de coneixements.

 

 • Escola que prioritza la formació de l’alumne/a com a persona
   

Eduquem a partir d'uns valors que integren la formació ètica, cívica i intel·lectual de cada alumne/a, de manera que tingui interioritzades i assolides com a hàbits les normes d'educació, civisme i respecte que els permetin viure i conviure en societat.

 

 • Escola que forma ciutadans
   

La nostra tasca és en tot moment dirigida a formar persones amb esperit crític, amb capacitat de decisió, compromeses amb el temps en que viuen, i sobretot, sabent ser ciutadans lliures i responsables.

Diumenge 22 d'Octubre 2017