ĢServeis

Serveis Escolars Infantil

 

Els alumnes de l’Educació Infantil han de gaudir d’uns serveis escolars que afavoreixin el treball d’ensenyament - aprenentatge, així com el desenvolupament complet de la seva personalitat, atenent a la diversitat de cadascun dels nens i nenes.

 

Gabinet Psicopedagògic, amb orientació grupal i treball individualitzat.

 

Assegurança Mèdica Privada.

 

Material fungible de l’alumne.


Material fungible del treball d’aula.


Taller de Psicomotricitat, amb treball sistematitzat individual.

 

Fotocòpies i material de projectes.

 

Aula multimèdia.

 

Gabinet Pediàtric, amb revisions grupals i orientació personal.

 

Anglès a l’aula cada dia.

 

Sortides i activitats culturals.

 

 

 

 

Diumenge 22 d'Octubre 2017